IMI - Innovation Management Institute

Johdatus uutta liiketoimintaa luovien innovaatioiden maailmaan: Apuvälineitä innovaatiotoiminnan kehittämiseen

Authors Berg Pekka
Elfvengren Kalle
Kevätsalo Jukka-Pekka
Patana Anne
Pihlajamaa Jussi
Pihlajamaa Matti
Poskela Jarno
Valiauga Povilas
Vanharanta Outi
Vänskä Juha
Project DIP-FI II DIP-PRO MAIN
Type Article / Journal / Book
Release date Nov. 12, 2014
ISBN 978-952-60-3673-1

Abstract

IMI Book

Käsikirja radikaaliin innovaatiotoimintaan

Tässä kirjassa käsitellään liiketoimintaa uudistavien, radikaalien ideoiden etsintään ja valintaan sekä implementointiin liittyviä haasteita. Kirjassa keskitytään siihen, kuinka yritys voi parantaa edellytyksiään radikaalien eli liiketoimintaa uudistavien innovaatioiden kehittämiseksi. Kirjan aineisto perustuu Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Innovation Management Instituten (IMI) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston vuosina 2008–2014 tekemiin radikaaleja innovaatioita käsitteleviin tutkimusprojekteihin.

Tutkimusta on tehty yhteistyössä kansainvälisen Innovation Laboratory (ILab)  -verkoston kanssa, joka on maailman johtava uutta liiketoimintaa luovien innovaatioiden tutkimukseen keskittyvä yhteisö. Kirjan empiria käsittelee 22 suomalaisen eri teollisuuden ja palveluiden toimialoilla toimivien yritysten kokemuksia. Esitetyt käytännön esimerkit havainnollistavat erilaisten toimintatapojen soveltamista yrityksissä.

Tämä kirja muodostuu kymmenestä luvusta, jotka käsittelevät radikaalien innovaatioiden kehittämistä eri näkökulmista. Kirjassa käsitellään tekijöitä, joiden avulla organisaation strategista joustavuutta voidaan kehittää sekä välineitä, joilla organisaatiokulttuuria voidaan muuttaa radikaalia innovaatiotoimintaa tukevaksi.

Kirjassa esitetään menetelmiä, joiden avulla organisaatiot voivat parantaa edellytyksiään uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi ja tunnistamiseksi sekä menetelmiä, joilla innovaatiotoimintaa voidaan mitata ja sitä kautta tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Kirjassa pohditaan myös sitä, kuinka liiketoimintaa voidaan uudistaa liittämällä palveluja olemassa olevaan tarjontaan ja kuinka asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä voidaan kehittää organisaatiossa radikaalien innovaatioiden kehittämistä tukevaksi.

Sisällysluettelo ja esipuhe

Tiivistelmäesitys kirjan sisällöstä

Suomeksi:
PowerPoint / PDF

In English:
PowerPoint / PDF

Purchasing information

Sähköisessä muodossa (pdf) kirja on vapaasti saatavilla maksutta osoitteesta https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14386

Painettua kirjaa voi tilata Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Tuotantotalouden laitoksen kirjastosta hintaan 28 €

Tilaus tehdään täyttämällä kirjan tiedot kirjaston tilauslomakkeeseen:
Kirjan tiedot: http://tuta.aalto.fi/fi/kirjasto/kokoelmat/crossover/
Tilauslomake: http://legacy-tuta.hut.fi/library/tilaus.htm