IMI - Innovation Management Institute

Hajautetun energiantuotannon tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet

Authors Elfvengren Kalle
Englund M
Patana Anne
Type Other
Release date Jan. 1, 2012
Publisher Lappeenrannan teknillinen yliopisto, teknistaloudellinen tiedekunta, tuotantotalouden laitos, tutkimusraportti nro 241. Lappeenranta 2012
ISBN 978-952-265-231-7

Abstract

Tässä tutkimuksessa esitetään asiantuntija-arvioita siitä kuinka hajautetut energiaratkaisuteknologiat ja niihin liittyvä liiketoiminta tulevat kehittymään Suomessa. Selvityksessä arvioidaan myös suurten energiayhtiöiden asemaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia hajautetussa energiantuotannossa. Tarkastelun näkökulmana olivat erityisesti kuluttajamarkkinat viiden vuoden päästä. Tutkimus toteutettiin Delphi-menetelmällä. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa hyödynnettiin yliopisto- ja yrityshenkilöistä muodostetun energia-alan asiantuntijapaneelin arvioita. Tutkimusta varten suunniteltiin neli-vaiheinen Delphi-prosessi, joka koostui kolmesta anonyymisti toteutetusta kirjallisesta kyselykierroksesta ja yhdestä ryhmätyöpalaverista. Tutkimuksessa tarkasteltiin Delphi-menetelmän soveltuvuutta epäjatkuvien, yrityksille uusien liiketoimintainnovaatioiden löytämiseen. Asiantuntija-arvioista saatiin runsaasti perusteltuja kannanottoja käsiteltyihin teemoihin. Hajautettuihin energiaratkaisuihin liittyvän liiketoiminnan todettiin lisääntyvän, monipuolistuvan ja tarjoavan yrityksille uusia mahdollisuuksia. Jatkuva teknologinen kehitys ja teknologioiden halpeneminen lisää uusien ratkaisujen kiinnostavuutta ja kilpailukykyä. Delphi-menetelmä sopi hyvin työkaluksi tehdyssä tutkimuksessa. Menetelmän avulla saatiin kootuksi yhteinen ja kattava asiantuntijanäkemys teemasta.