IMI - Innovation Management Institute

Uusi kirja radikaaleista innovaatioista!

Released: Thu 13 Nov 2014
Project: MAIN

Johdatus uutta liiketoimintaa luovien innovaatioiden maailmaan: Apuvälineitä innovaatiotoiminnan kehittämiseen

Tämä kirja on tarkoitettu henkilöille, jotka pyrkivät löytämään uusia näkökulmia ja toimintamalleja yrityksen tarjoaman ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kirjassa käsitellään radikaalien innovaatioiden kehittämisessä tunnistettuja strategisia ja operatiivisia haasteita sekä esitetään niiden ratkaisemiseen soveltuvia toimintamalleja ja esimerkkejä. Kirja antaa lukijalle kokonaiskuvan muutoksen vaatimuksista ja tarjoaa konkreettisia ratkaisuja innovaatiotoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen.

Lisätietoja http://imi.aalto.fi/publications/info/336/