IMI - Innovation Management Institute

IMI- aamukahvit

Event starts:Wed 01 Feb 2012 10:30
Event ends:Wed 01 Feb 2012 12:00
Location:Tuta-klubi, Tuas-talo, Otaniementie 17, Espoo.
Project: RINE

Tervetuloa kuulemaan innovaatiotutkimuksen uusimpia tuloksia aamukahvin lomassa!

Tilaisuudessa Requirements for Innovative Environments (RINE) – projektin lopputyöntekijät Jukka-Pekka Kevätsalo ja Fredrik Löfman esittelevät töidensä tuloksia. Molemmat työt vertailevat erilaisia innovaatiojohtamisen malleja ja analysoivat niiden vaikutusta käytännön innovaatiotoiminnan tukemiseen. Jukka-Pekka Kevätsalo on gradutyössään tarkastellut innovaatiokäytänteiden muutosta siirryttäessä perinteisistä kehitysmalleista ketterään kehitykseen. Työ on toteutettu finanssipalvelujen kontekstissa. Fredrik Löfman on puolestaan kandityössään käynyt läpi viisi erilaista front-endin johtamiseen suunnattua mallia ja analysoinut niiden soveltuvuutta erityisesti radikaalien innovaatioiden tukemiseen.

Aamun ohjelma:
8:30 Tilaisuuden avaus, aamupalaa tarjolla
8:40 Fredrik Löfman: Front end-prosessimallien soveltuvuus radikaalien innovaatioiden tukemiseen
9:10 Jukka-Pekka Kevätsalo: Innovaatiokäytänteiden muutos siirryttäessä perinteisistä kehitysmalleista ketterään kehitykseen
9:40 Vapaata keskustelua, IMI:n tutkijat vastaavat kysymyksiin
Lopun vapaan keskustelun lisäksi molempien esitysten jälkeen on varattu aikaa kysymyksille.

Tietoa RINE-projektista

RINE - projekti tutkii organisaatioiden innovaatioympäristöjen kykyä tukea innovaatiotoiminnan jokapäiväisiä käytäntöjä. Innovaatioympäristöllä viittaamme organisaation rakenteisiin (prosessit, työkalut yms.) sekä ilmapiiritekijöihin. Tarkastelun keskiössä ovat ne käytännöt, joilla organisaation jäsenet pyrkivät tuottamaan, kehittämään ja edistämään ideoitaan. Innovaatioympäristöä tarkastellaan käytäntöjen kautta: rakenteiden suhteen huomio on niiden hyödyntämisessä käytäntöjen tukemisessa ja ilmapiiritekijöissä taas niiden ilmenemisessä jokapäiväisissä käytännöissä. Projektin tavoitteena on löytää tapoja, joilla erityisesti organisaatioiden kykyä hyödyntää ja toimeenpanna syntyviä ideoita voidaan kehittää. RINE - projekti keskittyy ratkaisu- ja palveluinnovaatiokontekstiin ja se toteutetaan yhteistyössä kolmen yrityspartnerin (Yleisradio, Outotec ja Rautaruukki) kanssa. Projekti on osa FIMECCin Future Industrial Services -ohjelmaa. RINE - projekti on alkanut vuoden 2011 alussa ja kestää vuoden 2014 loppuun.
http://imi.aalto.fi/projects/RINE/

Tapahtuma on kaikille avoin. Aamupalan riittävyyden varmistamiseksi pyydämme ilmoittautumisia 30.1. mennessä sähköpostilla osoitteeseen tea.lempiala@aalto.fi

Tervetuloa!