IMI - Innovation Management Institute

Väitös organisaatioiden ja johtamisen alalta, KTM Tea Lempiälä

Event starts:Fri 07 Oct 2011 15:15
Event ends:Sat 08 Oct 2011 02:59
Location:Kauppakorkeakoulu, Chydenia-rakennus, Stora Enso -sali, Runeberginkatu 22-24,00100, Helsinki, Finland, FI

KTM Tea Lempiälän organisaatiot ja johtaminen -aineeseen kuuluva väitöskirja ”Entering the Back Stage of Innovation – Tensions between the Collaborative Praxis of Idea Development and its Formal Staging in Organisations” tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 7.10.2011. Väitöskirjan otsikko on suomeksi ”Innovaatiotoiminnan kulissien takana – Jännitteet ideoiden kehittämisen yhteistyökäytänteiden ja niiden formaalin näyttämön välillä organisaatioissa”.

Lempiälä tutkii väitöskirjassaan ideoiden kehittämisen käytänteitä pyrkimyksenään tuottaa lisäymmärrystä innovaatioprosessin alkupään luonteesta ruohonjuuritasolla. Tutkimus kiinnittää huomiota erityisesti kysymyksiin, miksi ja miten organisaatiot epäonnistuvat tämän kehittämistyön arjen tukemisessa. Avatessaan oven innovaatiotoiminnan kulissien taakse väitöskirja valottaa niitä jännitteitä, jotka vallitsevat ideoiden kehittämisen arjen ja siitä käydyn formaalin keskustelun välillä. Tutkimus perustuu rikkaaseen haastattelu- ja havainnointiaineistoon kolmessa suomalaisessa yrityksessä. Tutkimuksen kohteena ovat olleet teknologian kehittäjät.

Vastaväittäjänä toimii professori Raghu Garud, Pennsylvania State University, ja kustoksena professori Raimo Lovio.